ProfilZAISŤUJEME: sprostredkovanie vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy 1 – 49 osôb, vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu osobnými autami, mikrobusom a minibusom 1 – 20 osôb, vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu nákladu do 3,5 t, transfery, okružné jazdy, incoming, zvozy, výlety, zájazdy, kongresy, školenia, služobné cesty jednotlivcov i skupín, svadby, prepravy telesne postihnutých na invalidnom vozíku, zájazdy lyžiarske, cyklistické i iné s použitím prívesu, dopravu hudobných skupín, produkčných firiem a divadelných spoločností.
PONÚKAME: kvalitný vozový park ( mikrobus, minibus ) a služby za priaznivé ceny, nepretržitý prevoz, individuálny prístup ku každému klientovi, zľavy pre stálych klientov, provízie, príjemných vodičov so skúsenosťami a znalosťami v preprave.
Komentáre na facebook

Vlastné vyhľadávanie